NetInsert Nyheter

  Nyheter hem | hjälp

Jun 26 2007 Version 2.0 av NetInserts katalogmotor är nu i produktion. Katalogmotorn har blivit uppgraderad till de senaste teknologistandarderna och applikationsservrarna. Den nya versionen har kraftigt förbättrad prestanda, ökad säkerhet, och fullt stöd för internationella tecken (Unicode).
  
Jan 11 2005 För att gå direkt till en kategori skriv in kategoriadressen i Sökfältet. För att gå till tex Shopping & Tjänster skriv in 752.0.1.12.0
  
Dec 23 2004 En ny multitrådad version av NetInserts indexrobot tas i drift. Den nya roboten har en högre kapacitet för att kunna indexera det ökande antalet sidor i NetInserts katalog.
  
Nov 8 2003 Version 1.3 av webbkatalogmotorn tas i drift. Nya funktioner inkluderar:

Sidklassificering:
I den nya versionen introduceras begreppet klassificering. Klassificering är nu en del av NetInserts indexeringsprocess. Från början anses alla webbsidor vara korrekt klassificerade (status = klassificerad av ägaren (ej granskad)). Om en sida skulle indexeras i en kategori som antingen är irrelevant eller olämplig har en NetInsert administratör i så fall en möjlighet att ange en mer passande kategori för sidan. Sidan kommer då att felmarkeras och webbadministratören av sidan bör flytta sidan till den angivna kategorin genom att ändra värdet i netinsert metamärket.

Metamärke "revisit":
NetInserts robot stödjer nu metamärket för "revisit":

<meta name="revisit" content="15 days" />
vilket talar om för roboten när den ska schemalägga nästa besök till sidan. Det alternativa metanamnet "revisit-after" stöds också. Roboten kommer att tillfälligt bortse från detta märke och använda ett kortare intervall om:
  • Det är ett problem med sidan
  • Sidan är ny
  • Sidan har ändrats
Datumet när roboten kommer att besöka sidan nästa gång visas under Statistik->Nästa uppdatering (klicka på ikonen för sidan för att se statistiken).

  
Okt 8 2003 NetInserts kategoriadressystem är beskrivet i David Bigwoods Catalogablog.
  
Sep 11 2003 Efter begäran från våra användare har vi lagt till en kategori för Annonser under Shopping & Tjänster.
  
Sep 21 2002 NetInserts webbkatalog beskrivs i en artikel i Internetbrus, en nyhetstjänst för sökningar på Internet.
  
Aug 30 2002 NetInserts webbkatalog omnämns i Computer Sweden, Sveriges största IT publikation.
  
Aug 1 2002 Version 1.2 av katalogmotorn tas i drift. Nya funktioner inkluderar ett metamärke för svävande meddelande, skuggning av länkar till gamla sidor, samt introduktion av Visuell Rank för att rangordna sökningar.
  
Sep 4 2001 Version 1.1 av katalogmotorn tas i drift. Listan av nya funktioner inkluderar bland annat detektion av förändringar på en webbsida. Om indexroboten upptäcker att en webbsida uppdaterats markeras den i katalogen med ikonen för uppdaterad:
  
Apr 2 2001 NetInsert får pris i Golden Web Award 2001-2002.
  
Nov 15 2000 NetInsert, världens första självorganiserande och helt automatiserade webbkatalog tas i drift.


© Copyright NetInsert