NetInsert Help Pages

  Visuell Rank © hem | hjälp

Resultatet av en sökning i NetInsert katalogen ordnas efter visuell rank. Visuell rank (VR) tillämpas om sökning har gjorts i webbsidor, och det är ett mått på graden av synbarhet av sökorden i katalogdata för en webbsida.

Till exempel, baserat på VR, i en sökning efter ordet "äpple" kommer alla sidor som innehåller "äpple" i titeln att visas först, sidor som innehåller ordet "äpple" i beskrivningen att visas härnäst, sidor som innehåller ordet "äpple" i det svävande meddelandet att visas sedan, osv.

Följande tabell ger en översikt av sambandet mellan katalogdata, synbarhet, och motsvarande visuell rank.

Katalogdata Synbarhet Visuell Rank
Titel Alltid synlig, överst i kataloglistning 10
Beskrivning Alltid synlig, underst i kataloglistning 9
Svävande meddelande Synligt när musen hålls över titeln 6
Nyhetsmeddelande Synlig ikon, separat fönster visas om ikonen klickas 5
Författare Ej synligt (metamärke utan visuell funktion) 4
Nyckelord Ej synligt (metamärke utan visuell funktion) 3

Som framgår av tabellen ovan definieras Visuell Rank som ett heltal. Ett sökord i titeln har en VR = 10, ett sökord i beskrivningen en VR = 9, ett svävande meddelande 6, nyhetsmeddelande 5, författare 4, och nyckelord 3. Genom att lägga ihop VR talen för alla sökorden i sökuttrycket fås sedan det totala VR värdet för en webbsida i NetInsert katalogen.


© Copyright NetInsert