NetInsert Help Pages

  Visning av länk hem | hjälp

Visningen av en länk till en webbsida styrs av data som finns lagrad i htmlkoden för sidan. För att läsa mer om hur källdata används i NetInsert klicka här.

Om en ny webbsida läggs till i katalogen, och webbsidan endast definierar det obligatoriska metamärket för kategori, kommer följande länk till sidan att visas i den valda kategorin: (i det följande används webbsidan www.milliplex.com/se/omnivalue/index.html som ett exempel på en webbsida som läggs till i katalogen)

Htmlkod
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.2.10.1">
Visning av länk i katalogen
mer... http://www.milliplex.com/se/omnivalue/index.html  
  Denna sida använder ramar, men din webbläsare stödjer inte dem.

Ikonen till vänster om sidan indikerar att webbsidans status är ok (dvs det finns inga problem med sidan) och att en användare av NetInsert kan förvänta sig att länken till sidan fungerar. Genom att klicka på ikonen ges en mer detaljerad beskrivning av sidan, inklusive uppgifter om senaste uppdatering, sidstatistik, samt alla definierade metamärken på sidan.

Eftersom det inte finns någon titel definierad på sidan, vare sig i form av ett <title> element, eller som ett metamärke, kommer URL:en till sidan att användas som titel.

Eftersom det inte finns någon beskrivning av sidan i form av ett metamärke kommer de första läsbara raderna av text att användas som beskrivning.

Eftersom sidan är ny i katalogen visas länken med en "new" ikon till höger. En sida betraktas som ny i katalogen de först 7 dagarna efter att den lagts till.

I fortsättningen av exemplet har metamärken för titel och beskrivning lagts till i htmlkoden för sidan (metamärken kan genereras med hjälp av en meta guide som finns tillgänglig i det övre högra hörnet av en kategori i katalogen).

Htmlkod
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.2.10.1">
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue  
  Program för att hantera finansiella tillgångar

Efter att ha definierat metadata för titel och beskrivning har länken till sidan nu ändrats till att inkludera dessa definitioner. I nästa steg läggs ett svävande meddelande (meddelande som visas när musen är över länken till sidan), ett nyhetsmeddelande, och en epost till sidan.

Htmlkod
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.2.10.1">
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="hover" content="Hantera aktier, fonder och obligationer i samma dokument">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
<meta name="news" content="En ny version finns att ladda ner!">
<meta name="email" content="info@milliplex.com">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue   nyheter...  
  Program för att hantera finansiella tillgångar

Efter att ha lagt till ett svävande meddelande (hover) till metadatat visas meddelandet när musen är över länken till sidan. En "i" ikon indikerar att det finns ett nyhetsmeddelande definierat. Genom att klicka på ikonen visas nyhetsmeddelandet i ett separat webbläsarfönster. Metamärket för epost ändrar inte den synliga visningen av länken i katalogen utan används endast av NetInsert för att varna ägaren till webbsidan om det finns problem med sidan.

NetInsert's indexrobot verifierar kontinuerligt en webbsida i katalogen. Om den upptäcker att data för en sida har ändrats så markeras detta med ikonen för uppdaterad.

Htmlkod (data har ändrats under senaste 7 dagarrna)
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.2.10.1">
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="hover" content="Hantera aktier, fonder och obligationer i samma dokument">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
<meta name="news" content="En ny version finns att ladda ner!">
<meta name="email" content="info@milliplex.com">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue   nyheter...  
  Program för att hantera finansiella tillgångar

Om NetInsert's indexrobot upptäcker att data för en sida inte har ändrats under en lång tid så kommer länken till sidan att skuggas i en ljusblå färg.

Htmlkod (data har inte ändrats de senaste 6 månaderna)
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.2.10.1">
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="hover" content="Hantera aktier, fonder och obligationer i samma dokument">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
<meta name="news" content="En ny version finns att ladda ner!">
<meta name="email" content="info@milliplex.com">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue   nyheter...
  Program för att hantera finansiella tillgångar
Visning av länk om det är problem med sidan

NetInsert verifierar regelbundet alla webbsidor i katalogen. Under en sådan verifiering kan NetInsert finna att det är problem med en sida. Det kan finnas många olika orsaker till problem med en sida. Några av de vanligaste är:

För att signalera att det är problem med en sida ändras visningen av länken till sidan i katalogen. I fortsättningen av detta exempel har det obligatoriska märket för netinsert tagits bort från htmlkoden på sidan.

Htmlkod
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
<meta name="news" content="En ny version finns att ladda ner!">
<meta name="email" content="info@milliplex.com">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue
  Program för att hantera finansiella tillgångar

Den första gången verifieringen av en sida misslyckas ändras visningen av länken till sidan till att signalera en varning. I varningstillståndet kommer alla ikoner förutom varningsikonen att tas bort. Nyhetsmeddelandet kommer heller inte att visas. Anledningen till att sidan indikeras med en varning i katalogen visas om man håller musen över länken till sidan.

I nästa steg verifieras sidan en ytterligare gång av NetInsert och problemet kvarstår, dvs metamärket för kategori (netinsert) saknas.

Htmlkod
<meta name="title" content="Milliplex OmniValue">
<meta name="description" content="Program för att hantera finansiella tillgångar">
<meta name="news" content="En ny version finns att ladda ner!">
<meta name="email" content="info@milliplex.com">
Visning av länk i katalogen
mer... Milliplex OmniValue
  Program för att hantera finansiella tillgångar

Den andra gången i rad som verifiering av en sida misslyckas ändras visningen av länken till sidan till att signalera ett fel. Alla sidor som visas med ikonen för fel är under prövning. Om en sida inte förbättras under prövningen kommer länken till sidan att tas bort efter prövoperiodens slut. Prövoperioden är för närvarande 7 dagar. Om ett metamärke för epost (email) finns definierat i htmlkoden för sidan kommer en epost att skickas till ägaren för sidan för att meddela att sidan är under prövning.


© Copyright NetInsert