NetInsert Help Pages

  Uppdatera sida hem | hjälp

1. Ändra data för en sida

För att uppdatera en webbsida i NetInserts katalog måste man börja med att uppdatera den information som finns definierad i sidan. Data i webbsidan utgör den primära informationskällan och från sidan måste informationen sedan replikeras (kopieras) in till NetInserts databaser.

För att replikera informationen i sidan till NetInserts katalog kan man gå till väga på några olika sätt. Välj ett av följande alternativ:

  1. Gör ingenting. Ändringarna i webbsidan kommer att registreras av NetInserts indexrobot inom 3-5 dagar.
  2. Gå till den kategori där webbsidan listas, och klicka på ikonen till vänster om länken till sidan. På nästa sida klicka på knappen för "Uppdatera". Webbsidan kommer att updateras omedelbart.
  3. Ange URL:en till webbsidan i inmatningsfältet för "Indexera sida" i vilken som helst kategori i katalogen. Webbsidan kommer att uppdateras omedelbart.

2. Ändra kategori för en sida

För att indexera en webbsida i en annan kategori ange helt enkelt adressen till den nya kategorin i netinsert metamärket. Tänk på att webbsidan kommer att förlora sin position i den nuvarande kategorin om du väljer att byta kategori.

3. Ta bort sida

För att ta bort en sida från katalogen måste sidan specificera ett upphörandedatum som redan har passerat. Till exempel, följande märke för upphörandedatum kommer få NetInsert att betrakta sidan som ej gällande längre:

<meta name="expire" content="2000-01-01">

Efter att ha definierat upphörandemärket i htmlkoden för webbsidan måste sidan uppdateras såsom beskrivet i föregående kapitel. NetInsert kommer att omedelbart ta bort sidan ur katalogen efter uppdateringen.

Ett alternativt sätt att ta bort en webbsida är att helt enkelt ta bort metamärket för netinsert från sidan. I så fall kommer NetInserts indexrobot att transportera sidan genom en cykel av varnings och feltillstånd innan sidan automatiskt tas bort ur katalogen. Den totala längden av tillståndscykeln kan variera mellan 10-15 dagar.


© Copyright NetInsert