NetInsert hjälpsidor

  Metamärken hem | hjälp

1. Introduktion

Metamärken används för att specificera metadata för ett dokument, d.v.s data om själva dokumentet snarare än om vad dokumentet innehåller. En detaljerad beskrivning av användningen av metadata ges i HTML 4.01 specifikationen.

NetInsert använder metadata för att indexera en webbsida i katalogen. Metadatat måste ange i vilken kategori webbsidan ska indexeras. Metadatat kan även valfritt definiera ytterligare information som anger hur webbsidan ska visas i katalogen.


2. Varför används metamärken?

Det finns flera anledningar till varför metamärken används för att definiera informationen för en webbsida:


3. Deklaration

Metamärken definieras i htmlkoden för sidan. Ett metamärke ändrar inte hur sidan ser ut i en webbläsare. Metamärkena bör placeras inom huvudelementet för sidan. Ett exempel på korrekt definierade metamärken i htmlkoden för en sida är:

<html>
<head>
<meta name="netinsert" content="752.0.1.3.1.1">
<meta name="author" content="Mitt företag">
</head>
</html>

Det första metamärket i detta exempel anger ett värde av 752.0.1.3.1.1 för egenskapen netinsert. Det betyder att webbsidan ska indexeras i kategorin 752.0.1.3.1.1 i NetInsert katalogen. Värdet 752.0.1.3.1.1 är en adress i NetInserts taxonomi.

Om ett metamärke för en viss egenskap definieras flera gånger kommer det sist definierade märket att användas.


4. Egenskaper

Alla metamärken som används i NetInsert har en generell betydelse. Det enda undantaget är märket för netinsert som enbart kan användas för att ange en kategori i NetInsert katalogen. Som ett exempel är märkena för "author" (författare), "keywords" (nyckelord), etc, ej specifika för NetInsert och de kan användas även av andra sök och indexmotorer.

Följande lista beskriver alla metaegenskaper (märken) som kan användas i NetInsert. Metamärkena kan skapas med hjälp av metaguiden.

Egenskap Metamärke Max tecken Beskrivning
Kategori netinsert 64 Definierar vilken kategori webbsidan ska indexeras i. Detta märke är det enda obligatoriska märket.
Titel title 64 Definierar vilken titel som ska användas för webbsidan. (Obs! Detta märke används endast om <title> elementet inte är definierat.)
Beskrivning description 255 Beskriver innehållet, avsikten, eller syftet med sidan. (Obs! Om detta märke inte är deklarerat kommer de första raderna av läsbar text att användas som beskrivning.)
Svävande meddelande hover 64 Definierar ett svävande meddelande som visas när musen hålls över länken till sidan.
Författare author 128 Definierar författaren av sidan.
Nyheter news 128 Använd detta märke för att informera om senaste nytt. Om ett nyhetsmärke är definierat kommer en nyhetsikon att läggas till i presentationen av sidan i index. Nyhetsmeddelandet visas i ett separat fönster om man klickar på ikonen.
Nyckelord keywords 255 Nyckelord används av NetInsert för att hitta sidor under en sökning. Nyckelord används också av sökmotorer för att indexera webbsidor.
Revision revision 64 Anger en revision för webbsidan.
Epost email 64 Anger en epostadress. Epostadressen kommer inte att publiceras och används endast av NetInsert för att varna webbadministratören om sidan kan komma att tas bort pga problem med sidan.
Upphörande expire 64 Anger ett upphörandedatum för kampanjsidor, specialerbjudanden mm. Efter upphörandedatumet kommer sidan att tas bort ur katalogen. Datumet måste vara på formen: åååå-mm-dd, t.e.x. 2000-10-27 för den 27 oktober 2000 (ISO 8601 standardformat)
Robotens återbesök revisit 64 Definierar antalet dagar mellan successiva besök till sidan av NetInserts robot. Om värdet är utanför intervallet 4 - 31 dagar kommer roboten att använda det närmaste värdet inom intervallet. Roboten kommer att tillfälligt bortse från detta märke och använda minimum intervallet om:
  • Det är något problem med sidan
  • Sidan är ny
  • Sidan har ändrats


5. Format

NetInsert kommer att automatiskt generera alla metamärken som krävs för att indexera en webbsida. Detta görs om man trycker på knappen "Indexera sida" i den kategori där man vill indexera sidan. Man kan även använda metaguiden för att skapa metamärkena. Om märkena skapas manuellt bör man tänka på följande:


© Copyright NetInsert