NetInsert Help Pages

  Mer om katalogen hem | hjälp

1. Taxonomi

NetInsert använder ett hierarkiskt adressystem baserat på nummer separerade av punkter. En netinsert adress anger en ämneskategori, en geografisk region, och ett språk i NetInserts taxonomi. Den allmänna formen för en netinsert adress är:

land.region.katalog.kategori.underkategori.underunderkategori...typ

Till exempel, kategoriadressen: 554.0.1.2.3.1, har land = 554, region = 0, katalog = 1, kategori = 2, underkategori = 3, och typ = 1. En beskrivning av de olika adressegenskaperna ges i tabellen nedan.

Addressegenskap Beskrivning
Land ISO kod för ett land. För en lista av alla ISO koder klicka här. Landskoden 0 syftar på "alla länder" dvs landet "Världen".
Region Kod för en region inom ett land. Eftersom det inte finns några standardiserade regionkoder använder NetInsert officiella listor av delstater och territorier numrerade i alfabetisk ordning. Regionkoden 0 syftar på "alla regioner", dvs landet självt.
Katalog Katalogidentifierare, se katalogkoder nedan.
Kategori Ordningstal för en ämneskategori. Ordningstalet följer ingen speciell ordning. Positionen för ordningstalet inom kategoriadressekvensen anger på vilken hierarkisk nivå ämnet har definierats.
Typ Typen för en ämneskategori. En definitiv kategori har värdet 0, en skyddad kategori har värdet 1, och en publik kategori värdet 2. För en vidare förklaring om kategorityper, se nedan.


2. Katalogkoder

För närvarande finns det två kataloger som använder sig av NetInserts taxonomi. Varje katalog är unikt identifierad genom en kod (heltal) i kategoriadressen. Koden som identifierar vilken katalog det är ges av det tredje numret i kategoriadressen.

Kod Katalog Beskrivning
1 NetInserts officiella katalog Huvudkatalogen på www.netinsert.com. Alla webbdomäner på Internet kan indexera en webbsida i denna katalog.
2 NetInserts fria katalog Katalog på www.netinsert.com där ett obegränsat antal sidor kan indexeras för en domän. Det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla en katalogtjänst för domäner vilka kan innehålla många olika webbsidor såsom ISPer och universitet mm.


3. Kategorityper

Färgen på en länk till en kategori i NetInsert är definierad så att den berättar någonting om kategorin. Tex, så kan webbsidor bara läggas till i kategorier som har blåa länkar. Kategorier som har gröna länkar kan inte indexera webbsidor. En kategori med en brun länk är rotkategorin (eller "Index" kategorin) för en geografisk katalog.

Färgen på en kategori bestäms av dess typ. Följande tabell ger en översikt över sambandet mellan färg, typ, och egenskaper för en kategori.

Länkfärg Typ Beskrivning
Brun Definitiv Rotkategori i en geografisk katalog. Webbsidor kan inte läggas till i kategorin. Underkategorier kan inte skapas i kategorin. Kategorin kan inte tas bort.
Grön Definitiv Webbsidor kan inte läggas till i kategorin. Underkategorier kan inte skapas i kategorin. Kategorin kan inte tas bort.
Blå Skyddad Webbsidor kan läggas till i kategorin. Underkategorier kan skapas i kategorin. Kategorin kan inte tas bort.
Blå Publik Kategori skapad av Internetanvändare. Webbsidor kan läggas till i kategorin. Underkategorier kan skapas i kategorin. Kategorin kan tas bort om det inte finns några webbsidor i kategorin.

© Copyright NetInsert