NetInsert hjälpsidor

  Om NetInsert hem | hjälp

NetInsert är världens första helt automatiserade katalogmotor. En katalogmotor kombinerar de bästa egenskaperna hos en sökmotor (tex Google, AltaVista, FAST), och en traditionell webbkatalog (tex Yahoo, Sunet, dmoz). NetInsert organiserar webbsidorna på samma sätt som en traditionell webbkatalog, men hämtar och uppdaterar informationen för sidorna på samma sätt som en sökmotor (för en mer detaljerad jämförelse av söktjänster på Internet klicka här).

Innehållet i och utvecklingen av NetInserts katalog bestäms av användarna själva. Alla användare med en webbsida på Internet kan lägga till sin sida i katalogen. Användaren definierar i vilken kategori sidan ska indexeras, samt hur sidan ska ska visas, t.ex. sidans titel, beskrivningen av sidan, ett svävande meddelande, ett nyhetsmeddelande, ett eventuellt upphörandedatum mm. Informationen hämtas från webbsidans htmlkod vilket gör det möjligt att på ett säkert sätt bestämma källan till informationen.

Eftersom NetInsert är en katalog som definieras av Internetanvändarna så startar katalogen från början utan några webbsidor. Det betyder att nu är den rätta tiden att lägga till din sida till katalogen eftersom webbsidor listas i den ordning de har lagts till.


För ytterligare information eller andra ärenden kontakta oss på info@netinsert.com.