NetInsert Help Pages

  Söktjänster hem | hjälp

Följande tabell ger en översikt över olika typer av söktjänster på Internet.

Egenskap Sökmotor (tex Google, AltaVista, FAST) Traditionell webbkatalog (tex Yahoo, Sunet, dmoz) Katalogmotor (NetInsert)
lägga till ny webbsida automatisk (genom sökalgoritm) manuell manuell
kontroll av ägarens tillstånd att lägga till sida ja (robots.txt fil och/eller metamärke för robots) nej (vem som helst kan lägga till vilken webbsida som helst) ja (metamärke för netinsert måste vara definierat)
definition av data för webbsida baserad på sidans innehåll baserad på information i ett webbformulär baserad på sidans innehåll
antagning av ny webbsida alltid beror på redaktör alltid
uppdatering av webbsida automatisk (tid mellan uppdateringar är flera månader) manuell (baserad på information i ett webbformulär) automatisk (tid mellan uppdateringar är 3-5 dagar)
borttagning av webbsida robots.txt fil och/eller metamärke för robots baserad på information i ett webbformulär antingen borttagning av metamärket för netinsert, eller definition av ett metamärke för expire (upphörande)
organisation av webbsidor ej organiserade efter ämne eller geografiskt område per ämne och i vissa fall per geografiskt område per ämne och geografiskt område
brutna länkar många
antalet sidor indexerade från samma webbdomän alla sidor i domänen en eller flera en per domän

Sammanfattningsvis kan NetInsert beskrivas som ett mellanting mellan en sökmotor och en traditionell webbkatalog. NetInsert organiserar webbsidor på samma sätt som en traditionell webbkatalog, men hämtar och uppdaterar informationen för sidorna på samma sätt som en sökmotor.


© Copyright NetInsert