NetInsert hjälpsidor

  Användarvillkor hem | hjälp

Välkommen till NetInserts webbkatalog. Genom att använda NetInserts webbkatalogtjänst ("NetInsert") samtycker du till följande villkor.

1. Innehåll länkat till av NetInsert

De webbsidor och webbplatser som länkas till av NetInsert är utvecklade av personer som NetInsert ej har någon kontroll över. Som en konsekvens av detta kan webbkatalogen länka till sidor som vissa människor kan uppfatta som stötande, oanständiga eller obehagliga. Webbsidorna indexeras av NetInserts automatiserade maskiner och datorer, och NetInsert har ingen möjlighet att granska sidorna innan de läggs till i katalogen. Genom att använda NetInsert accepterar Du att NetInsert inte tar något som helst ansvar för innehållet på de webbsidor som länkas till av NetInsert. Du accepterar också att NetInsert inte tar något ansvar för det sätt på vilket sidorna presenteras i NetInserts webbkatalog.

2. Registreringsskyldigheter

Vilken person som helst med en webbsida eller en webbplats på Internet kan registrera sidan eller platsen hos NetInsert. Sidan läggs till i katalogen i en helt automatiserad process utan någon förhandsgranskning av människor. Om du registrerar en webbsida hos NetInsert samtycker Du till att:

  1. registrera sann, relevant, och aktuell information om webbsidan
  2. underhålla och uppdatera registrerad data för att hålla informationen sann, relevant, och aktuell
  3. inte registrera innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, oanständigt, som utgör förtal eller annat intrång i annans privatliv, eller som är rasistiskt, etniskt kränkande eller på annat sätt anstötligt;
  4. inte utge dig för att vara annan fysisk eller juridisk person eller osant ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till en sådan fysisk eller juridisk person;
  5. inte registrera innehåll som du inte har rätt att vidarebefordra på grund av avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insider-information eller företagshemligheter som inhämtats eller avslöjats i ett anställningsförhållande eller i enlighet med ett sekretessavtal);
  6. inte registrera oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, s.k. "junk mail", s.k. "spam", kedjebrev, pyramidspel, eller någon annan form av erbjudande;
  7. inte registrera material som innehåller mjukvaruvirus eller annan datakod, fil eller program ägnat att avbryta, förstöra eller begränsa användningen av datormjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
  8. inte registrera något innehåll som kan störa funktionen hos NetInserts webbkatalog.

Om du registrerar en webbsida eller webbplats hos NetInsert, och NetInsert finner att sidan bryter mot ovanstående villkor, accepterar Du att NetInsert har rätt att ta bort sidan eller att blockera sidan i katalogen. Du accepterar också att NetInsert har rätt att blockera sidans webbdomän för all framtida användning hos NetInsert.

3. Krav på innehåll

I syfte att upprätthålla en viss standard i katalogen kräver NetInsert att en webbsida måste innehålla ett visst läsbart innehåll. En sida som i huvudsak består av länkar till andra webbsidor eller av kommersiella annonser kommer inte att accepteras. NetInsert kommer heller inte att acceptera webbsidor som har ett innehåll identiskt lika med redan registrerade webbsidor i katalogen (t.ex. om olika domäner namnupplöser till samma webbsida).

Om NetInsert finner att sidan bryter mot ovanstående krav på innehåll accepterar Du att NetInsert har rätt att ta bort sidan eller att blockera sidan i katalogen.

4. Endast för personlig användning

NetInserts webbkatalog är tillgänglig endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får inte använda sidorna i katalogen för att omformattera dom och visa dom på din webbplats. Du får inte heller spegla NetInserts hemsida eller sidorna i katalogen på din webbplats. Du får inte heller skicka automatiska förfrågningar till NetInserts system. Om du vill använda NetInserts webbkatalog i kommersiellt syfte måste du sluta ett avtal med NetInsert. Kontakta NetInsert för mer information.

5. Ändringar i NetInserts webbkatalogtjänst, och i dessa användarvillkor

NetInsert förbehåller sig rätten att modifiera eller avsluta webbkatalogtjänsten när som helst, utan anledning, utan meddelande, och utan ansvar gentemot dig, någon annan användare, eller mot tredje person. NetInsert förbehåller sig rätten att modifiera dessa användarvillkor när som helst och utan meddelande. Läs gärna dessa användarvillkor ofta för att hålla dig uppdaterad angående villkoren för att använda NetInsert.

6. Ansvarsbegränsning

NetInsert friskriver sig från allt ansvar angående riktigheten, innehållet, helheten, lagligheten, tillförlitligheten, eller tillgängligheten av det material som visas i NetInserts webbkatalog. NetInsert friskriver sig från allt ansvar angående radering, felaktig lagring, felaktig sändning, eller fördröjd leverans av information eller material. NetInsert friskriver sig från allt ansvar angående skada som uppstått till följd av att information visats eller laddats ner över Internet genom NetInserts webbkatalog.

NETINSERTS WEBBKATALOGTJÄNST TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. NETINSERT FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV VARJE SLAG. NETINSERT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER GÄLLANDE SÄKERHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, OCH PRESTANDAN HOS NETINSERTS WEBBKATALOG. NETINSERT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER GÄLLANDE INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM FÖRMEDLATS GENOM NETINSERTS WEBBKATALOG, ELLER GENOM LÄNKAR VISADE I NETINSERTS WEBBKATALOG. NETINSERT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER GÄLLANDE TJÄNSTER ELLER VAROR FÖRMEDLADE GENOM ELLER ANNONSERADE PÅ NETINSERTS WEBBKATALOG, ELLER GENOM LÄNKAR VISADE I NETINSERTS WEBBKATALOG.

DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED ATT DU LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLER INFORMATION ELLER DATA GENOM NETINSERTS WEBBKATALOG HELT PÅ EGEN RISK, OCH ATT DU ENSAM ÄR ANSVARIG FÖR ALLA EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM, ELLER EVENTUELL FÖRLUST AV DATA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NERLADDNING AV SÅDAN INFORMATION ELLER DATA.


© Copyright NetInsert