NetInsert hjälpsidor

  Mer plats i katalogen hem | hjälp

Per definition kan alla webbdomäner på Internet indexera en webbsida i den officiella katalogen. Om man vill kunna indexera ytterligare sidor från en domän finns det två sätt att skaffa mer plats:

  1. Öka gränsen för antalet sidor domänen kan indexera i katalogen (rekommenderas för de flesta webbplatser)
  2. Ge domänen stamfadersprivilegier (*) (rekommenderas för stora företag och organisationer med många underdomäner under huvuddomänen)

(*) Stamfadersprivilegier innebär att underdomäner under huvuddomänen räknas som individuella domäner i katalogen.

Om du är intresserad av att skaffa mer plats i katalogen kontakta NetInsert för mer information om priser och villkor för dessa tjänster.

För att bestämma det maximala antalet sidor en domän kan indexera, eller för att om bestämma om domänen är en fri domän eller inte, ange namnet på domänen i fältet nedan och tryck på knappen. OBS: ange endast toppdomännamnet, dvs om domänen heter "www.mittforetag.se", ange endast "mittforetag.se".

  

© Copyright NetInsert