NetInsert Help Pages

  Geografisk struktur hem | hjälp

1. Introduktion

NetInserts webbkatalog är är uppbyggd runt en geografisk trädstruktur där index för Världen utgör toppen av hierarkin. Barnen till Världen är alla länder i världen, tex Indien, Sverige, USA etc. Barnen till ett land kallas regioner.

Geografiska struktur i NetInserts katalog

Varje nod i det geografiska trädet motsvarar en egen självständig katalog med ämnen som "Näringsliv", "Styre & Politik" mm. För en Internetanvändare som har ett företag i tex Göteborg ger denna geografiska struktur en möjlighet att välja i vilken katalog webbsidan för företaget ska indexeras i. Användaren kan välja att indexera sidan antingen i katalogen för Göteborg, i katalogen för Sverige, eller i katalogen för Världen. Det slutliga valet av katalog kommer ytterst att bero på hur användaren definierar ämnet och den "geografiska utbredningen" av verksamheten i sitt företag.

2. Några exempel

Svaret på vilken katalog som kommer att ge den bästa uppmärksamheten för en webbsida har inget enkelt svar och är en bedömningsfråga. Katalogen ska naturligtvis vara på samma språk som innehållet på webbsidan. Om ämnet i huvudsak har ett globalt intresse, tex vetenskapliga sidor på engelska om olika forskningsprojekt så kan katalogen för Världen vara den mest effektiva informationskanalen. Om ämnet i huvudsak har ett lokalt intresse, tex en sida för menyn på en lokal restaurang så kan den närmaste geografiska katalogen vara det bästa sättet att nå potentiella kunder till restaurangen. För att vidare konkretisera denna diskussion ges ett antal exempel nedan vilket förhoppningsvis kan vara till en viss hjälp i valet av en lämplig geografisk katalog.

Exempel Katalog och kategori
Ett företag i Stockholm utvecklar och säljer avancerad kommunikationsutrustning för Internet trafik. Kunderna är företagskunder över hela världen. Föreslagen katalog är Världen eftersom företaget har en global marknad för sina produkter. Föreslagen kategori är:
Index » Computers & Internet » Communications & Networking
Ett bussbolag i Norrland tillhandahåller transporttjänster huvudsakligen till företagskunder Sverige. Föreslagen katalog är Sverige eftersom kunderna finns i Sverige, kategori:
Index » Näringsliv » Transporter » Bussar & Taxi
En grundskola i Malmö har en hemsida om miljön i Öresund. Föreslagen katalog är Malmö, kategori:
Index » Samhälle » Miljö & Natur
En Thai restaurang i Göteborg har en hemsida för menyn. Föreslagen katalog är Göteborg, kategori:
Index » Nöje » Restauranger » Thai & Vietnamesiskt
En VVS firma i Jämtland har en sida för servicetjänster åt hushåll. Eftersom det inte finns någon katalog för Jämtland, välj katalogen för Sverige, kategori:
Index » Shopping & Tjänster » Hem & Trädgård » Rör & Underhåll
Ett elektronikvaruhus har en webbsajt för att sälja sina produkter via Internet Föreslagen katalog är Sverige, kategori:
Index » Shopping & Tjänster » Elektronik
Brandkåren i Örebro har en informationssida på Internet Föreslagen katalog är Sverige, kategori:
Index » Styre & Politik » Polis & Räddningstjänst
Ett musikband i Sundsvall har en webbsida på engelska för att lyssna på inspelningar i MP3 format. Bandet vill ha en global publik. Föreslagen katalog är Världen, kategori:
Index » Entertainment » Music » Artists & Bands
En före detta statsminister och partiledare har en hemsida om sin politik och sina engagemang Föreslagen katalog är Sverige, kategori:
Index » Samhälle » Folk
En Internetanvändare har en hemsida om fjärilar. Hemsidan tillhandahålls av Telenordia. Personliga hemsidor tillhandahållna av Internetleverantörer (ISP) kan endast indexeras i den fria katalogen. Föreslagen kategori är:
Index » Sport & Fritid » Djur & Husdjur

Om de ovan givna exemplen inte ger någon vägledning för valet av katalog och kategori för din webbsida hjälper vi gärna till med att försöka indexera sidan. Eposta i så fall information om sidan till NetInsert.

3. Språk i NetInsert

Varje "geografisk" katalog, dvs varje nod i det geografiska trädet av kataloger, har endast ett språk. Det betyder att tex katalogen för Världen endast finns på ett språk, nämligen engelska. På samma sätt finns katalogen för Sverige endast på svenska. Det görs aldrig någon översättning av det "inhemska" språket för en katalog, och en användare som lägger till en sida i NetInsert bör alltid lägga till sidan i en katalog som är på samma språk som det språk som används på webbsidan.

4. Varför saknas vissa länder och regioner i katalogen?

För närvarande finns NetInsert tillgänglig på svenska och engelska. Endast länder där svenska eller engelska är ett officiellt språk kan för tillfället ha en katalog i NetInsert. Detta förklarar varför det inte finns några kataloger för tex Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien etc. NetInsert planerar dock att i framtiden stödja alla större språk, och att tillhandahålla kataloger för de flesta av världens länder och regioner.

Om ditt land finns med i katalogen, men din region eller stad inte finns med, beror detta på att NetInsert har gjort bedömningen att utifrån ett webbperspektiv är regionen inte tillräckligt stor för att stödja en egen självständig katalog. Om en katalog skapas för en region där informationen på webben är begränsad kan detta resultera i en glest indexerad katalog där information kan vara svår att hitta. Som en följd av detta kan Internetanvändare tappa intresset för katalogen och istället använda en katalog högre upp i den geografiska hierarkin.

Om du inte delar NetInserts bedömning angående stöd för en viss region eller stad kan du kontakta NetInsert. NetInsert kan enkelt lägga till nya regioner på begäran.


© Copyright NetInsert